Over ons schildersbedrijf in Rotterdam

Ons Schilders- en afwerkingsbedrijf M.C. Stinis b.v. is gevestigd aan het Boterdiep 9 te Rotterdam. Een echt familiebedrijf, waar alweer de vierde generatie, sinds 2 april 2012, het bedrijf bestuurt. Het bedrijf is opgericht op 2 april 1902 en is nog steeds gevestigd in Rotterdam. Na twee ”omzwervingen” nu op een locatie gevestigd aan het Boterdiep, gelegen op het industrieterrein “De Kuip”.

Van de handkar naar gemotoriseerd vervoer is het alom bekende verhaal; maar ook van het produceren van klassieke standolieverven tot het aanbrengen van de modernste en milieuvriendelijkste verven.

Wat wij doen

Wij zijn werkzaam op de zakelijke en particuliere markt. Van schilderwerk tot diverse onderhoudswerkzaamheden dat in de lijn liggen met onze doelstelling om tot het leveren van een verantwoord eindproduct te komen. Dit trachten wij te bereiken door verfraaiing met geëigende producten, maar ook door diepte investering met hoogwaardige materialen aangebracht door vakbekwaam personeel.

Onze doelstelling

Van het allergrootste belang blijft toch het contact tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer, waar duidelijkheid en openheid van groot belang is om tot een vruchtbare samenwerking en/of prestatie te kunnen komen.

Naar aanleiding van het bovenstaande zijn wij natuurlijk bereid om met u van gedachten te wisselen en staan open voor een nadere toelichting.

Certificering

Schildersbedrijf M.C. Stinis voert de onderstaande certificaten:

VCA*

VCA is bedoeld voor aannemers die risicovolle werkzaamheden verrichten. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gevaar voor ontploffing, brand of persoonlijk letsel, maar ook oog voor de omgeving. De werkzaamheden kunnen plaats vinden op bouwterreinen, in fabrieken en werkplaatsen, bij installaties en openbare ruimtes.

Bekijk certificaat

Onderhoud.nl

Koninklijke OnderhoudNL is dé vereniging van (restauratie-)schilders- en (totaal-) onderhoudsbedrijven, industriële onderhouds- en glaszetbedrijven. De grootste vereniging in het (totaal-) gebouwonderhoud en het onderhoud van industriële installaties en kunstwerken in Nederland. Door het professioneel onderhoud wordt alles waar mensen in wonen, werken, leren, recreëren, reizen en vervoeren verduurzaamd en behouden voor de toekomst.

Bekijk certificaat

Savantis Erkend Leerbedrijf

Bedrijven die jonge mensen opleiden, doen dat in het algemeen om ook in de toekomst zeker te zijn van goedopgeleide medewerkers. Zulke medewerkers werken efficiënter en leveren de beste kwaliteit. Door de leerling zelf op te leiden, kan het bedrijf hem – naast de standaardvaardigheden die bij de opleiding horen – ook de bedrijfsspecifieke kennis en werkwijze aanleren.

Bekijk certificaat